Sirdal kommune har ledige boligtomter på Tonstad og Sinnes, Myraleitet.

Boligtomtene på Tonstad, Øvre Sølvbekken har følgende priser: kr. 508 031.- for boligtomt. Kr. 690 923.- for boligtomt med mulighet til å bygge tomannsbolig.

Tomtene i Øvre Sølvbekken utløser en tilskuddsordning som pr.i dag er på kr.300 000.- ved ferdigattest.

På Myraleitet 3 er det fortsatt flere tomter igjen. Pris kr. 555 099.- for yngre under 40 år – bosatt i Sirdal kommune de siste 9 mnd. Pris kr. 1 600 000 – for de over 40 år – bosatt i Sirdal kommune de siste 9 mnd.

Prisene på disse tomtene indeksreguleres hvert år. Det gis allikevel mulighet til å kjøpe hustomter til tidligere satt pris under følgende kriterier: Søker er under 40 år. Kjøper må minimum bo i huset i 10 år. Selges huset før det er gått 10 år skal kjøper betale markedspris. Tomt 15 er også inkludert i disse kriteriene. For mer informasjon rundt reglement for tildeling av kommunale tomter, se vedtaket som ligger som PDF nederst på siden. 

I tillegg til tomteprisene kommer tinglysning/oppmåling og tilkoblingsavgift som betales av kjøper.

For mer informasjon, kontakt Sirdal kommune tlf.38379000 eller post@sirdal.kommune.no

Boligtomter Øvre Sølvbekken

Kjøpekontrakt boligtomter - øvre Sølvbekken 

Kjøpekontrakt boligtomter - Myraleitet 

Tomt 15

Myraleitet 3

Reguleringsplan - Myraleitet 3

Endring av nedsatt konsesjonsgrense i Øvre Sirdal og kommunalt boligfelt på Myraleite (Sinnes)

Vedtak PS 18/115 - Justering av retningslinjer som følge av opphevelse av boplikt i Øvre Sirdal 

Ferdigattest