Sirdal Kommune trenger personer som har norsk – ukrainsk kompetanse, evt. engelsk/ ukrainsk og kan bidra med tolkning i hverdagssituasjoner. Vi er ute etter hverdagstolk i alle aldere for at ukrainske flyktninger får mulighet til å forstå og å kunne kommunisere med andre. Det kan dreie seg om å være med på fritidsaktiviteter, arrangementer, rådgiving og samtaler. Viktig å opplyse at hverdagstolken ikke blir brukt i helsesamtaler eller andre konfidensielle samtaler. Dersom du ønsker å bidra i tolkegruppen, så kan du kontakte Kim Lara Koopmann på mail: kim.lara.koopmann@sirdal.kommune.no eller på telefon 400 88 356.

For mer informasjon om tolk > https://www.imdi.no/ukraina/om-tolking-for-kommunene/