Kommunale avgifter og prislister 2022

De kommunale avgiftene for 2022 ble vedtatt i kommunestyret 16. desember 2021 i politisk sak 21/102
Oversikt over kommunale avgifter og prislister - PDF

Gebyrregulativ 2022 for saksbehandling iht. plan og bygningsloven

Gebyrregulativ 2022 for saksbehandling iht. plan og bygningsloven for 2022 ble vedtatt i kommunestyret 16. desember 2021 i politisk sak 21/102

Oversikt over gegyrregulativ - PDF