øs barnehage_150x160

Øvre Sirdal barnehage

Øvre Sirdal barnehage er en to avdelingsbarnehage som ligger «midt i naturen» på Tjørhom. 
Uteområdene blir brukt flittig sommer som vinter. 

Virksomhetsplan 2021 - 2025 
Årsplan 2021 - 2022 

Tonstad barnehage
Tonstad barnehage

Tonstad Barnehage

Tonstad barnehage er en fem avdelings barnehage som ligger i flotte omgivelser på Tonstad.
Nærområdet blir brukt mye til turer både sommer og vinter. Barna er organiserte i 6 grupper. 

Virksomhetsplan Tonstad barnehage 2019-2023
Årsplan Tonstad barnehage 2019-2020

Felles satsing og annen informasjon

Felles satsing for barnehagene er voksenrollen. De voksne skal være varme og grensesettende, og de skal møte barna på en likeverdig men ikke likestilt måte.  Begge barnehagene fokuserer også mye på å ha et godt språkmiljø for alle barna.

Barnehagene har to hovedopptak, med plass fra medio august og 1.januar hvert år. Fortløpende opptak ved ledighet. Det bestrebes at alle som søker plass skal få dette ved behov.

Mer informasjon om opptak, betalingssatser og åpningstider finnes i barnehagenes informasjonsfolder som du kan laste ned ved å klikke på den eksterne lenken under. 

Informasjonsfolder barnehagene 
Søknadsskjema gratis kjernetid - redusert foreldrebetaling 
Informasjon om utsatt skolestart 
Informasjon om framskutt skolestart 
Rutinebeskrivelse for søknader om utsatt/framskutt skolestart 
Søknad om utsatt eller framskutt skolestart