Åpningstider Sirdal Politikontor - sommer 2022

Uke 25 Torsdag 09.00 - 14.00    
Uke 26 Fredag 09.00 - 12.00    
Uke 27 Stengt      
Uke 28 Torsdag 09.00 - 14.00 Fredag 09.00 - 14.00
Uke 29 Onsdag 09.00 - 14.00 Fredag 09.00 - 14.00
Uke 30 Stengt      
Uke 31 Stengt      
Uke 32 Stengt      


Åpningstidene er retningsgivende. Dvs. dersom det skjer andre hendelser i Dalane på oppsatte dager, må det påregnes at kontoret stenges uten varsel.

For andre henvendelser ring 02800. Ring 112 for akutte hendelser.