Søke jobb i kommunen

Utlyste stillinger i Sirdal kommune finner du via knappelenken under. Her ligger også søknadsskjema.

   Se ledige stillinger 

Unntaksvis kunngjøres ledige stillinger direkte her på siden.

Det er behov for tilkallingsvikarer i øvre Sirdal og Tonstad barnehage, klikk her for mer informasjon. 

Ledige stillinger (eksterne)

Ønsker du å utvikle og være med å lede Sirdal kommune inn i fremtiden?

 

Leder for virksomhetsstyring, kvalitetsutvikling og økonomi

 

Som vår nye leder for virksomhetsstyring, kvalitet og økonomi vil du ha en sentral rolle i den strategiske ledergruppen og være en viktig støttespiller for kommunedirektøren. Stillingen innebærer at du skal tilrettelegge for god virksomhetsstyring i tillegg til en langsiktig økonomiforvaltning som bidrar til at Sirdal er en ansvarlig og bærekraftig kommune. Virksomhetsområdet du skal lede er under etablering og en viktig del av oppgaven blir å utvikle og iverksette god virksomhetsstyring i kommunen. Du er en tydelig pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid som bidrar til at kommunen vår blir enda mer fremtidsrettet.  


Vi søker en samfunnsengasjert og faglig sterk leder med bred erfaring fra kommunal virksomhet. Den rette kandidaten må vise god rolleforståelse og trives i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Det er viktig at du har god evne til å gi retning og faglig veiledning til dine medarbeidere samt ha en positiv innflytelse på dine omgivelser. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Operativt ansvar for å utvikle/ etablere og koordinere den samlede virksomhetsstyringen i kommunen.
 • Overordnet ansvar for budsjettering, regnskap, innkjøp og økonomisk analysearbeid
 • Ansvar for kommunens kvalitetssystem, styrke og tilrettelegge for egenkontrollen i kommunen 
 • Strategisk planlegging og utvikling av digitalisering i tett samarbeid med øvrige ledere 
 • Personal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar for virksomhets området
 • Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde

Ønskede kvalifikasjoner

 • Solid og bred erfaring innen virksomhets- og økonomistyring, fortrinnsvis fra offentlig sektor/kommunal virksomhet
 • Strategisk og operativ ledererfaring innenfor området
 • Erfaring med utviklingsarbeid og implementering av verktøy for virksomhetsstyring/ kvalitetssystem
 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Trygg, tydelig og inkluderende leder med evne til å bygge tillit, støtte, ta avgjørelser og iverksette handling

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende topplederstilling med store muligheter til å påvirke
 • Engasjerte kollegaer i en kommune med høye ambisjoner
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl.a. mulighet for å leie leilighet i Kristiansand og hytte i Lindesnes
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.


 

Frem til søknadsfristen (25/4-22) vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. I samsvar med Offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.


 

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr tlf 930 00 570 i Sirdal kommune eller rekrutteringsrådgiver Anna Lena Alvestad tlf. 908 23 412 Personalhuset Search & Selection.

 

Kontaktinfo

Trenger du hjelp eller har spørsmål om stillingene som lyses ut, ta kontakt.

Stillinger innenfor kultur

Enhetslelder Alf S. Haughom
Tlf: 414 57 587
e-post: ash@sirdal.kommune.no

Stillinger innenfor skole

Enhetsleder Anita Heiaas Haugen
Tlf: 932 53 818
e-post: anita.heiaas.haugen@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor barnehage

Enhetsleder Signe Jomås
Tlf: 952 67 942
e-post: signe.jomas@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor helse

Enhetsleder Ruth Lillian Hompland
Tlf: 911 50 245
e-post: Ruth.Lillian.Hompland@sirdal.kommune.no

Stillinger innenfor pleie og omsorg

Enhetsleder Arnhild Ravnevand 
Tlf: 952 44 276
e-post: Arnhild.Ravnevann@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor tekniske tjenester

Enhetsleder Frank Haughom 
Tlf: 976 78 364
e-post: Frank.Haughom@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor byggesak og arealtjenester

Enhetsleder Sven Magne Ousdal 
Tlf: 908 25 413
e-post: Sven.Magne.Ousdal@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor personal og administrasjon

Personalkonsulent Ommund Fintland 
Tlf: 48187895
e-post: Ommund.Fintland@sirdal.kommune.no