Trimrommet er lokalisert ved kulturhuset. 

Alle som vil tegne nytt medlemskap må møte opp personlig på kommunens servicetorg for å underskrive avtale. Man vil deretter få utlevert en nøkkelbrikke som gir tilgang til trimrommet. 

Prisen for ett års medlemskap er 480 kr. Fyll gjerne ut avtalen i forkant av at du møter opp på kommunens servicetorg. Avtalen finner du her...