Enhetsleder for skolene

Anita Heiaas Haugen
Tlf: 38 37 95 50/93 25 38 18 
e-post: anita.heiaas.haugen@sirdal.kommune.no

Enhetsleder for barnehagene

Signe Jomås
Tlf: 38 37 90 24/95 26 79 42
e-post: signe.jomas@sirdal.kommune.no

Enhetsleder kultur og fritid

Alf S. Haughom
Tlf: 38 37 90 72/41 45 75 87 
e-post: ash@sirdal.kommune.no

Enhetsleder helse

Ruth Lillian Hompland
Tlf: 38 37 91 43/91 15 02 45 
e-post: rlh@sirdal.kommune.no

Enhetsleder pleie og omsorg

Eva Såkvitne
Tlf: 38 37 91 06/46 92 8021
e-post: Eva.sakvitne@sirdal.kommune.no

Enhetsleder Teknisk drift

Frank Haughom
Tlf: 38 37 90 53/97 67 83 64
e-post: frank.haughom@sirdal.kommune.no

Enhetsleder bygg og eiendomsforvaltning

Kenneth Bakkehaug
Tlf: 38 37 90 28/90 78 92 32 
e-post: kenneth.bakkehaug@sirdal.kommune.no

Enhetsleder arealforvaltning

Sven Magne Ousdal 
Tlf: 38 37 90 57/90 82 54 13 
e-post: sven.magne.ousdal@sirdal.kommune.no